Sosyal Medya:
0C
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
HABERLER
10 NİSAN 2016 LAİKLİK GÜNÜ ..
Laiklik yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin Tek Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin programında altı okla sınırlandırıldı. 10 Nisan 1912 de de yerini aldı. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetinin ilanından sonra oluşan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Dünya toplumları arasında o günün koşullarının oluşturduğu bir şekilde yeniden şekillenmeliydi. Artık yeni bir Türk devleti kurulmuş ve Türk Halkı kendi benliği içinde yeni oluşan Devleti de toplum olarak şekillendirmeliydi. Bu nedenle saltanat yönetiminden Halk yönetimine geçen toplum Din Ve Devlet yönetimini de yeniden düzenlemeliydi. Devleti kuran Mustafa Kemal Atatürk Atatürkçü Düşüncenin toplum içinde benimsenip yaşama geçirilmesi gerekiyordu. Çalışmalarla önce Devletin sürekliliği gerekliydi. 3 Mart 1924’te kabul edilen bir yasayla Türkiye Cumhuriyeti içinde bütün eğitim ve öğretim kurumları Marif (Milli Eğitim)Bakanlığına bağlandı. Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla dini eğitim ya da dinsel eğitim yapan okullar kapatıldı. Şeriye ve Evkaf Vekaleti (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) kaldırılarak din işleriyle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Böylece Din Hizmetleri devlet kontrolüne bağlandı. 1924’te Halifeliğin kaldırılması 1925’te Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması Türkiye Cumhuriyeti’nin laikleşme yolunda attığı en önemli adımdır. Yine 1926’da yürürlüğe giren Medeni Kanun yasası ile Hukuk alanında da laiklik geçerli kılındı. 1928’de çıkarılan yeni bir yasayla Anayasanın 2. Maddesinde yer alan ‘’Türk Devletinin Dini İslam Dinidir’’ cümlesi çıkarıldı. Laiklik yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin Tek Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin programında altı okla sınırlandırıldı. 10 Nisan 19312de de yerini aldı. Laiklik karşıtları din adına devlete etki etme ve bu şekilde devleti ve toplumu yönetme amacını taşırlarken laiklik yaşam biçimini benimseyenler kişisel ve vicdani kanaatlerini devlete mal etme ve bunlar aracılığıyla devleti, toplumu çabası içinde bulunamazlar. Laiklik, bir devlet toplum yönetimi biçimi olduğundan varlığı veya yokluğu kişilerin yaşam biçimine doğrudan etki eder. Bu öneminden dolayı laiklik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının (değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeleri) arasında yerini almıştır.
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
Kardeş Belediyelerimiz